Te csak építs, én naplózom!

ÉPÍTÉSI NAPLÓZÁS

BÁRMILYEN BERUHÁZÁSRA,

BÁRHOL AZ ORSZÁGBAN.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK


Mi az építési napló?

Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható hiteles dokumentum, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

Az építési naplót elektronikusan kell vezetni a rendeletben előírt bevezetési ütemezésben. A 2014. január 1. előtt megkezdett építkezések esetében az építési napló papír alapon is vezethető.

Mikor kell építési naplót vezetni?

Minden

 • építésügyi hatósági engedélyhez vagy
 • tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint
 • a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.

Kell-e egyszerűsített bejelentéshez kötött építésnél naplózni?

2016. január 1.-től 300 négyzetméternél kisebb alapterületű új lakóépület esetén engedélykérés helyett elég lesz egy egyszerűsített bejelentés. Viszont az építési engedélyeztetés, illetve az engedély nélkül építhető egyéb munkák szabályai változatlanok maradtak. A benyújtandó iratok köre majdnem ugyanaz maradt, csak nem engedélyezésnek hívják, hanem bejelentésnek. A 2016. január 1. napjától hatályos rendelkezés szerint minden építésügyi hatósági engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről kell építési naplót vezetni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24. § (1) bek.; 456/2015. (XII. 29.) Korm. rend. 10. §].

Tehát lényegében építési naplót ebben az esetben is kell vezetni.

Kinek kell vezetnie az építési naplót?

építtető, CSOK, ház építése, építés
 • Az építtetőnek kell először megnyitnia és készenlétbe helyeznie, ezután
 • a fővállalkozó, megrendelő vállalkozó, alvállalkozó kivitelezőnek kell megnyitni az építési naplót, és vezetnie a munkavégzés végéig.

Ehhez minden esetben személyes ügyfélkapura van szükség!

Ki tekinthet be az építési naplóba?

 • az Építésügyi Hatóság,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal építés helye szerinti illetékes szerve,
 • a helyszíni ellenőrzést folytató Munkavédelmi és Munkaügyi Hatóság,
 • külön jogszabályban az ellenőrzésre feljogosított más hatóság,
 • az építtetői fedezetkezelő,
 • az építtető által betekintésre felhatalmazott,
 • az építési beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet.

Mi a rendszerhasználati díj?

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletértelmében 2014. július 1-jétől az általános építményekre vonatkozó e-építési napló készenlétbe helyezésekért rendszerhasználati díjat kell fizetni.

A rendszerhasználati díj bruttó összege az e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény (245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet ) számított értékétől függ.


0 - 50.000.000 Ft közötti beruházás esetén: 2 620 Ft

50.000.001 - 100.000.000 Ft közötti beruházás esetén: 3 930 Ft

100.000.0001 - 250.000.000 Ft közötti beruházás esetén: 7 860 Ft

e-építési napló, elektronikus építési napló, építési napló, kivitelező

Hogyan lehet ügyfélkapuhoz jutni?

Ügyfélkaput minden természetes személy igényelhet az okmányirodákban vagy bármely kormányablaknál.

A regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány szükséges, és meg kell adnia szabadon választott egyedi felhasználói nevét és egy e-mail címet is.

Mi az a NÜJ?

Az elektronikus építési naplóba történő első belépés alkalmával minden felhasználó egy egyedi azonosítót, Napló Ügyfél Jelet (NÜJ) kap.

A NÜJ egy 9 jegyű azonosító számsor, ami a későbbiekben nem változik, és kizárólag az adott ügyfélkapu használatával az e-építési napló alkalmazásba belépőhöz kötődik. A NÜJ személyes adatot nem tartalmaz, csak az e-építési napló alkalmazásban azonosítja az ügyfélkapun belépőt. Az e-építési napló alkalmazásba történő első ügyfélkapun keresztüli belépés alkalmával a saját adatok, szakmagyakorlási jogosultságok és a képviselt cégek adatait ki kell tölteni, ezzel létrejön egy személyes „profil” amivel köthető a természetes személy az általa képviselt cégekhez. A személyes profilban” rögzített személyes, jogosultsági és cég adatok a késbbiekben módosíthatóak, karbantartásuk a felhasználó feladata.